Skip Navigation Links.
Ders İçerikleri

 

Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin Meslek Yüksekokulu
 
İNŞAAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
1. YARIYIL
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 
İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisi. Türk İstiklâl Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu.
 Türk Dili I                          
Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk Dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler. Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Dilekçe, yazım kuralları, bu kuralların sıkça ihlâl edildiği durumlar, noktalama işaretleri ve uygulamaları. Türk ve dünya edebiyatından öğrencilerin beğendiklerini örneklemek, üzerinde çalışmak.
 Yabancı Dil I   
Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi, TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve okuduğunu anlamak) geliştirilmesi
MATEMETİK-1
Küme, Sayılar, Modüler aritmetik, Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri, Parabol ve grafiği, Parçalı doğrusal fonksiyon ve grafiği, Mutlak değer fonksiyonu ve grafiği, Üstel fonksiyonlar, Logaritma,
TEKNİK RESİM
Teknik çizimin Temel Esasları, Ölçekli çizim, Ölçülendirme, Düzlemin izdüşümü, Geometrik cisimlerin izdüşümü, Düzlemlerin arakesiti, Basit parçaların perspektifi, Temel görünüş çizimleri, Parçaların tam kesitleri ve tarama.
YAPI MALZEMELERİ
Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri, Fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri, Fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri, Beton bileşenlerini belirlemek v e özellikleri, Metal ve ahşap malzemeleri belirlemek ve özellikleri, Duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemelerini belirlemek, Isı yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması, Ses yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması, Su yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması, Yangın yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması.
MEKANİK VE STATİK
Ölçü Birimleri, Skaler ve Vektörel Büyüklükler, Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri, Mesnet Tepkileri, Bir noktada Moment.
MESLEKİ UYGULAMALAR
Duvar ve örgü malzemeleri, Sıvalar ve sıva malzemeleri, Kaplama malzemeleri ve tekniği,
Betonarme donatı hazırlanması, Kolon Donatısı, Kiriş Donatısı, Ahşap çatılar, Yapı iskeleleri,
Betonarme Kalıplar, Döşeme Donatıları.
MESLEK ETİĞİ
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.
ÇEVRE KORUMA
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Risk Analizi.
 
2. YARIYIL
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılâpları. Atatürk dönemi Türkiye  Cumhuriyeti’nin  dış  politikasının  esasları. Atatürk  İlkelerini ve bu ilkelerin doğuş sebepleri.
 Türk Dili II
İyi konuşmak ve yazmak için gerekli ön hazırlıklar, iyi bir konuşma ve iyi bir yazıda aranan nitelikler, bunlarla ilgili örnekler. İyi bir cümlenin özellikleri, anlatım yanlışları, cümle bozuklukları, özyaşam öyküsü özellikleri ve yazımı, bilimsel yazılarda aranan özellikler, Türk ve dünya edebiyatından örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Yabancı Dil II
Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade becerilerinin geliştirilmesi.
MATEMATİK –II
Temel trigonometri, Trigonometrik fonksiyonlar, Matrisler, Denklem sistemleri, Limit, Süreklilik, Türev, Fonksiyon grafikleri, İntegral, İntegralin alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları.
BETON TEKNOLOJİSİ
Çimentoda Kıvam, Çimentoda Priz,  Çimentoda Hacim Sabitliği, Çimentoda Özgül Ağırlık,
Çimentoda Dayanım, Agregada Birim Hacim ve Özgül Ağırlık, Agregada Elek Analizi,  Agregada Su Emme Oranı, Agregada Aşınma Kaybı, İnce Agregada İnce Madde Oranı, Betonun Taşınması ve Dökümü, Betonun Bakımı,  Beton Kıvam Deneyleri yapmak, Beton Basınç Deneyi Yapmak, Beton Karot Deneyi Yapmak, Betonda Mineral Katkı Kullanmak, Beton Birim Hacim ağırlığı deneyi yapmak.
ARAZİ ÖLÇMELERİ
Arazi ölçme teknikleri, Nivelman işleri, Plankote Ölçüleri, Boy Kesit Çıkartmak, En Kesit Çıkartmak, Elektronik arazi ölçme aletleri.
YAPI STATİĞİ
İzostatik Kirişler, Hidrostatik kuvvetin etki noktası, İzostatik düzlem kafes sistemler, Üç mafsallı sistemler, Hidrostatik basınç, Hidrostatik kuvvet, İzostatik düzlem çerçeveler.
MUKAVEMET
Ağırlık Merkezi, Atalet Momenti, Çekme Gerilmesi, Basınç Gerilmesi, Tek eksenli Eğilme,
Kesme Gerilmesi.
İLETİŞİM
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.
 
3.YARIYIL
KARAYOLU İNŞAATI
Ulaştırma Sistemleri, Beton Kaplama, Karayolu Güzergahı, Yatay Kurplar, Düşey Kurplar, Enine kesit çıkarılması ve Dever, Harita ve Arazi Gözlemleri, Dolgu ve Yarma işleri, Sanat Yapıları, Güzergah toprak işleri, Yol Üst yapı Malzemeleri, Asfalt Kaplamaları, Karayolu standartları.
ŞANTİYE ORGANİZASYONU
Şantiye Kurulumu,  Geçici ve Kesin Kabul, Şantiyede İmalat Hazırlığı, İmalat Ekipleri, Aplikasyon Çalışmaları, Hafriyat İşleri, Şantiye Defterleri, Büro Çalışmaları, İmalat Kontrolü,  Hak ediş Hazırlama, İş programı.
ZEMİN MEKANİĞİ-I
Çevre geotekniği açısından zeminlerin genel yapısı, Rötre limiti deneyi,Zeminden Numune alma yöntemleri,Su içeriği, Zemin inceleme tutanağı,Islak Elek Analizi,İnce taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu(Özgül ağırlığın),Orta ve İri taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu (Özgül ağırlığın),  Tabii birim hacim ağırlığı (kum konisi metodu),İnce Taneli Zeminlerin dane çapı dağılımı (Hidrometre metodu),Casagrande Cihazı ile Likit limit deneyi,Koni Batma cihazı ile Likit limit deneyi,Plastik limit deneyi,Muayene çukurları.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
Çıktı Alma İşlemleri, CAD Programı Komutları, CAD Programı Çizim Ayarları , Araç Çubukları Temel Bilgisayar İşlemleri, Detay Çizimleri ,Ölçülendirme Komutları ,Tefriş Ve Tarama, Son İşlemler, Paket Program Kurulumu.
PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI
Proje Konusu, İhtiyaç Analizi Ve İş Programı, Kaynak Araştırması, Proje yürütülmesi, Projelerin Teslimi, Proje Dosyalama, Proje sunumu.
YAPI METRAJI ve MALİYETİ
KİK Yazışma Evrakları, İhale Sözleşmesi, Birim Fiyat Çıkartılması, Yaklaşık Maliyet Hesapları, Yaklaşık Maliyet Hesapları, İhale Komisyonları, Genel, Teknik ve Özel Şartnameler, İhale Dosyaları, KİK(Kamu İhale Kanunu) Teklif Dosyaları, Metrajların Çıkartılması.
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Çevre standartları
Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İstatistiksel Dağılımlar, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol.
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma Konularını Seçme,Sunumu Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Kaynak Araştırması Yapma.
 
4. YARIYIL
BETONARME
Temel Tasarımı, Döşeme Tasarımı, Kirişlerin Statik hesapları, Kiriş Tasarımı, Kolonların Statik hesapları, Kolon Tasarımı, Temel yükleri, Döşemenin Statik hesapları.
ATIK SULAR
Depolama ve Arıtma Tesisini Yaptırmak, Toplumda çevre bilinci kazandırmak için çalışmalar yapmak, Atık Suyun Uzaklaştırılmasını Yapmak, Çevreyi kirleten kaynakları tespit etmek.
YAPI ONARIMI ve GÜÇLENDİRME
Onarım ve Güçlendirme, Röleve Çalışması, Tahribatsız Muayene, Yapılarda Güçlendirme Hasarlı Bölgede Ön Hazırlık, Malzeme Temini, İskele ve Platform, Hasar Tespiti.
SU TEMİNİ VE İLETİMİ
Terfili İletim, Sulama Suyu, Enerji Üretiminde Su, Su İhtiyacı, Su Kaynak Debisi, Yüzey Suları, Yer altı Suları, Cazibeli İletim, İçme Suları.
YAPI TESİSATLARI
Yapı Merkezi sistem ısıtma tesisatı malzemeleri, Temiz su tesisatı ve kullanılan malzemeleri, Yapı elektrik tesisatında kullanılan malzemeleri, Atık su tesisatı ve kullanılan malzemeleri.
ÇELİK YAPILAR
Çelik Yapılarda Basınç Çubukları, Çelik yapı Nokta Detayları, Çelik Yapılarda Çekme Çubukları, Çelik Yapılarda Birleşim Noktaları.
ZEMİN MEKANİĞİ-II
Zeminlerin İyileştirilmesi, Zeminlerin Oturması, Zeminlerin Kayma Mukavemeti, Zeminlerin Taşıma Gücü ve Serbest Basınç Dayanımı, Zeminlerin Geçirgenligi, Zeminlerin California Taşıma (CBR) Oranı, Toprak Basınçları, Zeminlerin Sıkıştırılması.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
Tasarım Konusu, Program Çıktıları, Paket Programın Çalıştırılması, Veri Toplama, Veri Girişi, Analiz Yaptırma, Paket Program Kurulumu.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Tanıtıcı Materyal Hazırlama, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci, Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu , Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Web Tabanlı Öğrenme.